• Witold Gombrowicz
    Anna Cieplak, autorka książki „Ma być czysto” została laureatką II edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Wyróżnienie przyznawane jest za debiut literacki. Honorowy patronat nad nagrodą sprawuje wdowa po pisarzu Rita Gombrowicz.
  • Poseł Kukiz'15 Adam Andruszkiewicz
    Interpelacje poselskie to narzędzie, które pozwala parlamentarzystom zadać ważne pytania ministrom. Z tego narzędzia skorzystał szef Młodzieży Wszechpolskiej. Chce on bowiem dowiedzieć się od resortu infrastruktury, dlaczego pociągi nazwane są na cześć takich postaci polskiej literatury, jak Witold Gombrowicz czy Władysław Broniewski, a także dlaczego nazwy składów promują komunizm czy pogańskie i mityczne bóstwa.
  • Operetka
    "Operetka" wg dramatu Witolda Gombrowicza po zeszłorocznym sukcesie wraca na scenę Warszawskiej Opery Kameralnej. Operę Michała Dobrzyńskiego w reżyserii Jerzego Lacha zobaczymy już 5 i 6 lutego. To jak dotąd jedyna operowa realizacja słynnego dzieła pisarza w Polsce.
  • Pojedynek na miny, nawiązujący do najsłynniejszej książki pisarza "Ferdydurke" będzie główną atrakcją dwudniowego pikniku artystycznego "Apetyt na Gombrowicza", który odbędzie się w piątek i sobotę w Muzeum pisarza we Wsoli koło Radomia.