• Trybunał Konstytucyjny 3
    W lipcu przewiduję zwołanie Zgromadzenia Ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego m.in. ws. regulaminu TK i kodeksu etycznego sędziego TK - wynika z pisma prezes Trynunału Julii Przyłębskiej, do którego dotarła PAP. Wykluczyła spotkanie wszystkich sędziów, o które zwracała się część z nich.
  • Piotr Pszczółkowski
    List skierowany do prezes Trybunału Konstytucyjnego podpisało ośmiu sędziów TK. Domagają się w nim zwołania Zgromadzenia Ogólnego sędziów Trybunału. To pierwszy warunek. Drugim jest zaproszenie na posiedzenie prezydenta. Chcą, aby Andrzej Duda, który z racji swego urzędu stoi na straży konstytucji, przyjrzał się, jak funkcjonuje TK. Bo zdaniem podpisanych pod wnioskiem sędziów sytuacja wymaga pilnej naprawy. Co ciekawe, Julia Przyłębska otrzymała też drugi list od drugiej grupy sędziów, sprzeciwiający się zwołaniu Zgromadzenia Ogólnego.
  • Wystąpienie Andrzeja Rzeplińskiego podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK
    Cieszę się, że władza sądownicza mówi jednym głosem, że nie udało się jej podzielić - powiedział prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński podczas zgromadzenia sędziów TK. Dodał, że jest wdzięczny sądom polskim za "ich postawę i mocne wsparcie".