• Billboardy kampanii PFN
    Strona internetowa piętnująca przypadki niezgodnego z przepisami zachowania sędziów sama narusza wymagania trzech różnych ustaw, w tym o ochronie danych osobowych.
  • prof. Małgorzata Gersdorf, I prezes Sądu Najwyższego
    Oto zestawienie najważniejszych zmian w Sądzie Najwyższym. "DGP" przedstawia plusy i minusy każdego z tych rozwiązań oraz wyjaśnia, co budzi kontrowersje w pomysłach PiS.