Nowy prezes GPW jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Na tej uczelni odbył też podyplomowe studia podatkowe. Ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach z zakresu: zarządzania, rozwoju biznesu i funkcjonowania rynków finansowych.

Reklama

Od 1994 roku pracował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, między innymi na stanowisku dyrektora Działu Notowań i Rozwoju Rynku, a od 28 czerwca 2006 roku jako członek zarządu, odpowiedzialny między innymi za: systemy transakcyjne, technologie, organizację obrotu i produkty informacyjne.

Posiada uprawnienia do reprezentowania Skarbu Państwa w Radach Nadzorczych. Pełni funkcje w kilku radach nadzorczych, w tym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Polskiej Giełdy Finansowej SA. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej WSE InfoEngine SA, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii SA., Rady Doradczej Przedstawicieli Biznesu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Przewodniczył Komisji Egzaminacyjnej dla maklerów i dealerów giełdowych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu praktycznych aspektów funkcjonowania rynku kapitałowego.