W swojej diagnozie społecznej biskupi krytykują też wojujący feminizm. Do niepokojących zjawisk zaliczają rosnące przyzwolenie społeczne na używanie środków wczesnoporonnych.

Reklama

Przed tymi zagrożeniami przestrzegał nas Jan Paweł II, tylko go nie słuchaliśmy - mówi kardynał Kazimierz Nycz prezes Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia-jeden z sygnatariuszy listu. Metropolita warszawski ufa, że gdyby udało się wcześniej wprowadzić wskazówki Jana Pawła II poświęcone rodzinie, ich sytuacja w Polsce byłaby lepsza.

Czytany dziś list Episkopatu Polski zapowiada wyznaczony na 11 października 15 Dzień Papieski. Ten Dzień ma upamiętniać pontyfikat papieża Polaka i upowszechniać jego nauczanie. Tym razem będzie obchodzony pod hasłem "Jan Paweł II - Patron Rodziny".

Za tydzień zostaną zorganizowane modlitwy i koncerty w kraju i za granica. Za ich przebieg odpowiada powołana przez Episkopat Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Organizacja prowadzi też tego dnia zbiórkę na stypendia dla zdolnej, ale ubogiej młodzieży. Dziś pod opieką Fundacji jest dwa i pół tysiąca młodych.