Termin spłaty pożyczki pozabankowej może podlegać jednokrotnemu przedłużeniu, ale nie wszystkie instytucje pożyczkowe oferują tę możliwość. Pojawienie się pożyczki refinansującej ma związek z limitem pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego obowiązującym na mocy przepisów, które weszły w życie z dniem 11 marca 2016 r.

Limit pozaodsetkowych kosztów

Przedłużenie terminu spłaty pożyczki jest usługą odpłatną. Wysokość opłaty za przedłużenie terminu spłaty zależy od okresu przedłużenia. Najczęściej oferowane okresy to 7 dni, 14 dni i 21 dni. Opłaty mogą być ustalone kwotowo lub procentowo. W drugim przypadku ich wysokość jest zmienna dla poszczególnych pożyczkobiorców. Im wyższa kwota pożyczki, tym większy koszt jej przedłużenia. Podstawowe informacje w tym zakresie prezentuje ranking z pożyczkami online od Terve.pl.

Odroczenie spłaty pożyczki w okresie 120 dni od dnia jej wypłaty powoduje, że za całkowitą kwotę kredytu uznaje się pożyczkę, której spłata została odroczona. Do pozaodsetkowych kosztów zostaną naliczone wszystkie koszty i opłaty dodatkowe naliczone w ciągu 120 dni od wypłaty pożyczki. Opłata za przedłużenie okresu spłaty łącznie z innymi pozaodsetkowymi kosztami pożyczki nie może przekraczać sumy 25% całkowitej kwoty kredytu i 30% całkowitej kwoty kredytu w skali roku. Dodatkowo wprowadzono limit na poziomie 100% całkowitej kwoty kredytu w całym okresie korzystania z pożyczki (zob. art. 36a i art. 36b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, dalej jako u.k.k.).

Drugim sposobem na spłatę zadłużenia w parabanku było zaciągnięcie kolejnej pożyczki na spłatę poprzedniej. Po zmianach wprowadzonych na mocy nowelizacji u.k.k. Wspomniana praktyka nie jest dozwolona ze względu na ryzyko przekroczenia omówionych wyżej limitów. Zgodnie z art. 36b u.k.k. Jeżeli instytucja pożyczkowa udzieliłaby klientowi w okresie 120 dni od wypłaty pierwszej pożyczki kolejnych pożyczek bez spłaty pierwszej, całkowita kwota kredytu będzie odnosiła się do pierwszego kredytu, a całkowity koszt kredytu (bez odsetek) będzie sumą całkowitych kosztów wszystkich udzielonych w tym okresie pożyczek.

Pożyczka refinansująca, czyli rolowanie długu

Istotą refinansowania jest pozyskanie środków na spłatę istniejącego zadłużenia poprzez zaciągnięcie kolejnego długu. Zamiast sięgnąć po środki własne konsument decyduje się na pozyskanie kapitału z zewnętrznych źródeł finansowania. W przypadku pożyczki refinansującej operacja jest przeprowadzana w taki sposób, że pożyczkobiorca wskazuje zadłużenie, które ma być spłacone, a pożyczkodawca za pośrednictwem określonego podmiotu przekazuje środki finansowe na cel wskazany przez klienta. Pośrednik jest wskazany w umowie ramowej pożyczki, podobnie jak zasady udzielenia dofinansowania. Podmiot spłacający pożyczkę udzieloną przez pożyczkodawcę to tzw. pożyczkodawca refinansujący.

Jeżeli konsument zawiera umowę ramową pożyczki podczas wzięcia pierwszej chwilówki w wybranej instytucji pożyczkowej otrzymuje dostęp do wszystkich produktów finansowych oferowanych przez ten parabank. Wola skorzystania z nich może być wyrażona poprzez kontakt telefoniczny lub przesłanie wypełnionego formularza dostępnego online.

Kto oferuje pożyczkę refinansującą?

Pożyczkodawcy refinansujący udzielają dofinansowania wyłącznie w celu spłaty zobowiązania na rzecz instytucji pożyczkowej znajdującej się na liście zamieszczonej na stronie internetowej. W praktyce są to często powiązane ze sobą kapitałowo i osobowo spółki. Pożyczka refinansująca jest proponowana przez takie instytucje pożyczkowe, jak m.in. Extra Portfel, Provident, Freezl, Chwilówkomat oraz LendOn. Wysokość proponowanych pożyczek refinansujących jest ograniczona, podobnie jak okres jej spłaty.

Refinansowanie pożyczki korzystne czy nie?

Refinansowanie pożyczki jest rozwiązaniem korzystnym z perspektywy konsumentów, którzy są świadomi tego, że nie zdążą spłacić zobowiązania na czas. Dotyczy to sytuacji, gdy budżet jest obciążony kilkoma chwilówkami. Warunki uzyskania pożyczki refinansującej są podobne do wymagań stawianych przy udzieleniu pierwszej pożyczki. Różnica między pożyczką wziętą na spłatę długu, a pożyczką refinansującą jest taka, że środki finansowe przekazane tytułem pożyczki refinansującej są przekazywane bezpośrednio do pożyczkodawcy, a nie na rachunek bankowy pożyczkobiorcy.

Udzielona pożyczka refinansująca powiększy kwotę całkowitego zadłużenia konsumenta. W praktyce zwiększy się ono tylko o wysokość prowizji. Jedna pożyczka zostanie zastąpiona drugą – z dłuższym terminem spłaty. W ten sposób konsument uniknie opłat za monity, odsetek za opóźnienie oraz ewentualnego postępowania windykacyjnego i sądowego. Wielokrotne korzystanie z pożyczki refinansującej może być natomiast zagrożeniem dla pożyczkobiorcy. Każda prowizja za udzielenie pożyczki refinansującej powiększa zadłużenie i może wpędzić go w spiralę długu.

Podsumowując powyższe informacje na temat pożyczki refinansującej można stwierdzić, że polega ona na przejęciu długu z jednoczesnym powstaniem nowego zobowiązania. Dla konsumenta może być to opłacalne nie tylko ze względu na uniknięcie opłat za opóźnienie. Dzięki skorzystaniu z pożyczki refinansującej może uniknąć także negatywnego wpisu do bazy Biura Informacji Kredytowej oraz baz danych biur informacji gospodarczej. Pożyczka refinansująca może być postrzegana jako obchodzenie przepisów zakazujących wielokrotnego przedłużania terminu spłaty pożyczki, czyli rolowania długu.