Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Przedmiotem wynalazku jest system oczyszczania i regulacji strumienia powietrza, który znajduje zastosowanie przy wentylacji budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej. Rozwiązanie to pozwala na zapewnienie dopływu odpowiedniej ilości oczyszczonego powietrza do pomieszczenia mieszkalnego lub użyteczności publicznej przy redukcji hałasu z zewnątrz. Zastosowanie zaproponowanego systemu oczyszczania i regulacji strumienia powietrza do celów wentylacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej przyczyni się do znacznego podniesienia komfortu życia mieszkańców i użytkowników pomieszczeń zarówno dużych aglomeracji jak i małych miejscowości, dzięki usuwaniu szkodliwych substancji tj. pyłów i lotnych substancji organicznych oraz alergenów z powietrza przeznaczonego do wentylacji pomieszczeń, a także ograniczenia hałasu przenikającego do wewnątrz budynków. Zaproponowany system, pozwala także na regulację szybkości wymiany powietrza, a co za tym idzie unikanie strat energii w sezonie grzewczym lub braku świeżego powietrza i nadmiernego zawilgocenia pomieszczeń.

Istota wynalazku

System oczyszczania i regulacji strumienia powietrza zawiera korpus zaopatrzony w otwór wlotowy powietrza, kanał przepływu powietrza i otwór wylotowy powietrza, przy czym od strony wlotowej w kierunku strony wylotowej w kanale przepływu powietrza umieszczony jest filtr o wysokiej skuteczności, filtr fotokatalityczny antypyłowy, lampa UV, wentylator, komora generatora jonów ujemnych (15). Korpus złożony z części zewnętrznej (1) i części wewnętrznej (2). Wewnątrz części wewnętrznej (2) korpusu od strony wlotowej powietrza zamocowana jest hydrofobowa sprężysta membrana (4) pobudzana do drgań przez dołączony do niej magnes (5) z cewką, przy czym za membraną (4) w kierunku wylotowym do części wewnętrznej (2) zamocowana jest ogrzewana oporowo siatka metalowa (7) z naniesioną warstwą nanocząsteczek srebra, a następnie pierwszy filtr cząstek stałych o wysokiej skuteczności (8) oraz pierwsza warstwa filtra fotokatalitycznego TiO2 (9), za którym znajduje się wentylator (11) z lampą UV (10) oraz druga warstwa filtra fotokatalitycznego TiO2 (13), za którą umieszczona jest pierwsza warstwa monolitu (14A) aktywowanej włókniny węglowej z naniesionymi nanocząsteczkami srebra, za którą usytuowana jest komora generatora jonów ujemnych (15) z generatorem a za nią druga warstwa monolitu (14B) aktywowanej włókniny węglowej z naniesionymi cząsteczkami srebra, za którą umieszczono drugi filtr cząstek stałych o wysokiej skuteczności (16), przy czym magnes (5) z cewką, ogrzewana oporowo siatka (7), lampa UV (10), wentylator (11) dołączone są do sterownika (6) za pomocą linii sterująco-zasilającej (20).

Potencjał komercjalizacji

Konstrukcja zaproponowanego rozwiązania z uwagi na swoją prostotę budowy, jak i łatwość i szybkość montażu oraz relatywnie niskie koszty inwestycji i eksploatacji powinny sprzyjać rozpowszechnieniu się wynalazku. Potencjalni odbiorcy to właściciele mieszkań, domów jak i zarządcy budynków użyteczności publicznej.