Prokurator rejonowy w Wałbrzychu Marcin Witkowski poinformował, że 61-letni ksiądz został zatrzymany 12 grudnia. Śledztwo ws. duchownego zostało wszczęte po zawiadomieniu złożonym przez Świdnicką Kurię Biskupią – powiedział prok. Witkowski.

Reklama

Jak dodał, w zawiadomieniu wskazano troje pokrzywdzonych. Po przesłuchaniu dwójki z nich prokuratura postawiła mężczyźnie zarzuty utrzymywania kontaktów seksualnych z małoletnimi - powiedział prokurator.

Zarzuty dotyczą okresu od 2002 do 2012 roku. Prokuratura nie informuje, czy S. przyznał się do zarzutów. Na wniosek śledczych sąd aresztował go na dwa miesiące.

W środę na stronie Diecezji Świdnickiej ukazał się komunikat w sprawie Leszka S., w którym poinformowano, że toczy się postępowanie kanoniczne dotyczące księdza. Duchowny został odsunięty od posługi duszpasterskiej, a pokrzywdzonych wsparto pomocą specjalistyczną. Diecezja świdnicka zawiadomiła też organy ścigania o powzięciu wiadomości, mogących uzasadniać podejrzenie popełnienia przez tego duchownego czynów wykorzystania seksualnego małoletnich - napisał w komunikacie rzecznik prasowy Świdnickiej Kurii Biskupiej ks. dr Daniel Marcinkiewicz.