Za rekomendacją dla Wojciechowskiego głosowało 15 członków komisji, sześciu posłów było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wcześniej kandydat wysłuchał kilkunastu pytań, zadanych głównie przez posłów opozycji i dotyczących m.in. funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, oceny ostatniego projektu PiS dotyczącego nowelizacji w przepisach o ustroju sądów, a także wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE ws. Izby Dyscyplinarnej SN i zagadnień nadrzędności prawa unijnego nad krajowym.

Reklama

Nie mam wątpliwości, że na pierwszym miejscu jest konstytucja. (...) Zdecydowanie w Polsce jest prymat konstytucji polskiej nad wszystkimi innymi prawami organizacji międzynarodowych - powiedział Wojciechowski.

Wojciechowski odpowiadał też na pytania dotyczące politycznych powiązań. Myślę, że jestem kandydatem zaskakującym, gdyż takich powiązań nie mam - zapewnił posłów z komisji.

Rzeczywiście dostałem propozycję ze strony Porozumienia Jarosława Gowina, jako koalicjanta szerokiej koalicji sprawującej w Sejmie władzę. Powiem, że mój kontakt z premierem Gowinem i Porozumieniem nie był natury politycznej, był natury administracyjnej, czyli przyjeżdżałem jako prorektor (Uniwersytetu Wrocławskiego - PAP) na posiedzenia do ministerstwa i tam wykonywałem pracę administracyjną polegającą na opiniowaniu zarówno w zespole zajmującym się sprawami finansowymi oraz w innych zespołach w sprawie nagród dla nauczycieli akademickich - mówił Wojciechowski.

Wojciechowski został też zapytany o definicję małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. Trzeba powiedzieć tak: jest wyraźnie powiedziane na temat małżeństwa, że jest to małżeństwo kobiety i mężczyzny. W tym przypadku - tego jestem pewien - taka była intencja ustawodawcy konstytucyjnego, tak konstytucja jest napisana i myślę, że celowo ten fragment tak napisano, żeby była kropka - powiedział. Dodał jednak, że konstytucja nie zakazuje innych związków międzyludzkich niż małżeństwo. Miejmy tego świadomość - podkreślił.

Pytany o neutralność światopoglądową, Wojciechowski odparł, że jest to "niezmiernie ważny element cywilizacji europejskiej". Dlatego że kosztowała ona miliony istnień, kosztowała wiele cierpienia - dodał.

Z kolei Arkadiusz Mularczyk (PiS) pytał kandydata do TK o uchwałę podjętą na Uniwersytecie Wrocławskim z grudnia 2015 r., która krytycznie odnosiła się do ówczesnych działań władz wobec Trybunału Konstytucyjnego.

Reklama

Uchwała była podejmowana świeżo po tym, gdy ustępujący Sejm wybrał sędziów dodatkowych, była kwestia i polityczna i prawna, bo to był 2015 r. Uchwała nie była wcześniej zgłoszona, dyskusja nad nią się odbyła. Uważałem, że skoro nie są to uchwały częste, nie jest to jakaś seria, to w tym przypadku po obywatelsku, bo jestem zwolennikiem porozumienia (...), tak traktowałem ten tekst, jako ogólne wezwanie do przestrzegania praworządności. Nie było tam wskazanych ani sił politycznych, ani żadnej aluzji - odpowiedział Wojciechowski. Dodał, że przekroczenie zasad w sprawie wyboru sędziów do TK nastąpiło jeszcze pod koniec kadencji Sejmu, w którym większość miała koalicja PO-PSL.

Wojciechowski nie odniósł się w odpowiedziach do pytań dotyczących spraw bieżących, gdyż - jak zaznaczył - może nimi zajmować się w TK i nie chce doprowadzić do sytuacji skutkującej koniecznością jego wyłączenia ze składu orzekającego.

Rafał Wojciechowski urodził się 5 września 1969 r. w Warszawie. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej pracy zajmował się m.in. sądownictwem polubownym, któremu poświęcił kilkanaście publikacji.

W 1998 r. zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. W 2011 r. został powołany na stanowisko notariusza.

Od 2013 r. Wojciechowski zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2014 r. sprawuje funkcję kierownika Pracowni Europejskiej Kultury Prawnej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wojciechowski jest także redaktorem tematycznym czasopisma "Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis" wydawanego przez ten wydział oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa.

W kwietniu 2016 r. Wojciechowski został wybrany na prorektora do spraw studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r. W latach 2016-2019 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kilkakrotnie powoływał go jako członka zespołów eksperckich.

Pod koniec listopada Sejm wybrał na sędziów Trybunału Konstytucyjnego Krystynę Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Jakuba Stelinę. 5 grudnia prezydent przyjął od nich ślubowanie.