Raport wskazał sumę 9,7 mld dol., której nie uwzględniają organizatorzy (są to głównie wydatki na infrastrukturę) oraz 7,4 mld dol. wydatkowane w związku z igrzyskami przez miasto Tokio. W dokumencie wzywa się rząd "Kraju Kwitnącej Wiśni" oraz organizatorów igrzysk do ujawnienia opinii publicznej większej liczby informacji o wszystkich przedsięwzięciach i kosztach związanych z olimpiadą.

Reklama

Kontrowersje w ocenie wysokości wydatków narastają w Japonii praktycznie od momentu, gdy zaczęto się starać o przyznanie igrzysk. W przedstawionym w 2013 r. wniosku aplikacyjnym do MKOl preliminarz budżetu uwzględniał kwotę 7,3 mld dol. Obecnie oficjalna wersja wydatków to blisko dwukrotność tej sumy.

Organizatorzy igrzysk chwalę się jednak, że dzięki sponsoringowi i sprzedaży biletów wygenerowali dodatkowy fundusz rezerwowy w wysokości 300 milionów dolarów.

Wzrost kosztów organizacji olimpiady w stosunku do pierwotnych założeń nie jest niczym nadzwyczajnym. W Londynie początkowo miało to być 6,5 mld dolarów, zaś realne wydatki sięgnęły 19 mld dol.

Reklama

Igrzyska w stolicy Japonii rozpoczną się 24 lipca, a zakończą się 9 sierpnia 2020.