Niemal połowa osób przyznaje, że skutki nadmiernych świątecznych wydatków odczuwa przez kolejne 2-3 miesiące. Dwie trzecie osób przekracza zaplanowany budżet już przy zakupach prezentów.

Reklama

Na planowane w tym roku średnie wydatki świąteczne wynoszące 1 428 zł, składają się w największym stopniu koszty prezentów (553 zł). Średnio 440 zł idzie na żywność, 169 zł na wyjazdy, 64 zł na choinkę, która częściej jest sztuczna niż prawdziwa, 60 zł na środki czystości i 143 zł na inne rzeczy związane ze świętami. W porównaniu z zeszłym rokiem wydatki wzrosły o 139 zł, czyli prawie 11 proc., podano.

Prawie połowa Polaków (49 proc.) nie odczuwa boleśnie skutków nadmiernych wydatków, ale 51 proc. ma jednak z tym problem, a co szósty badany (17 proc.) wie, że święta skończą się dla niego kłopotami finansowymi. O ile w zeszłym roku odsetek takich osób spadł o kilka pkt proc. w stosunku do 2017 r., tym razem, mimo dalszego wzrostu płac i rozszerzenia od lipca programu 500+, nie widać poprawy. Pozytywne skutki lepszej sytuacji ekonomicznej odczuli natomiast niepewni co do tego, jaki będzie finał świątecznych przygotowań dla ich portfela. Grupa ta zmniejszyła się z 20 do 13 proc. i w efekcie w tym roku 70 proc. respondentów jest spokojnych, że Boże Narodzenie nie wpędzi ich w problemy finansowe, podczas gdy w 2018 r. było to 64 proc. badanych, wskazano również.

Finansowym wyzwaniem w okresie przedświątecznym są również różnego rodzaju wyprzedaże niezwiązane z Bożym Narodzeniem. Korzysta z nich dwóch na trzech badanych.

Po zeszłorocznych świętach w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, w I kwartale 2019 r., przybyło 21,5 tys. osób, a łączne zaległości wzrosły o ponad 2 mld zł. Wierzyciel ma prawo wpisać do rejestru osobę, która opóźnia płatność co najmniej 200 zł, o min. 30 dni.

Pieniądze na święta w pierwszej kolejności czerpane są z wynagrodzeń, emerytur czy rent, 85 proc. badanych planuje wykorzystać na ten cel bieżące dochody. Po oszczędności sięgnie co trzeci Polak, ponad 8 proc. wykorzysta pieniądze z programu 500+. Jedynie 7 na 100 Polaków, nieznacznie więcej niż przed rokiem, zapowiada, że skorzysta z kredytu lub pożyczki od instytucji finansowych.

Badanie "Wydatki świąteczne Polaków" wykonane przez Instytut Keralla Research na zlecenie BIG InfoMonitor. Badanie wykonano w grudniu 2019 r. na reprezentatywnej próbie 1065 Polaków w wieku 25-65 lat, metodą CAWI.