Relacje Polski z innymi państwami są coraz chłodniejsze - zdaniem Polaków zarówno z Czechami, Niemcami, USA, jak i z Komisją Europejską nasze stosunki w ostatnim roku znacząco się pogorszyły. To wyniki sondażu United Surveys wykonanego na zlecenie DGP i RMF FM. Najbardziej dostrzegamy problemy w relacjach z KE. Aż 74,5 proc. respondentów uznało, że w ostatnim roku relacje z tą najważniejszą europejską instytucją uległy pogorszeniu. W przypadku Czech takie zdanie podziela 67 proc., Stanów Zjednoczonych - 61 proc., Niemiec - 55 proc.
Najrzadziej, ale wcale nierzadko, pogorszenie dostrzegają wyborcy obecnego obozu rządzącego. Podczas gdy 100 proc. elektoratu Lewicy i 98 proc. Koalicji Obywatelskiej uważa, że relacje z Brukselą w ostatnim roku ochłodziły się, wśród wyborców PiS takie zdanie podziela 74 proc. Jeszcze większa rozbieżność występuje, jeśli chodzi o kontakty ze Stanami Zjednoczonymi. Problemy z naszym sojusznikiem zza oceanu dostrzega 91 proc. głosujących na KO i 97 proc. wyborców Lewicy, natomiast w przypadku elektoratu Prawa i Sprawiedliwości odsetek ten wynosi 40 proc.
Co czwarty wyborca PiS (24 proc.) nie zauważył też pogorszenia relacji z Czechami mimo sporu o zamknięcie kopalni w Turowie. Czesi zarzucają nam, że zanieczyszczamy im środowisko oraz wpływamy na ubytek wód oraz że kopalnia działa bezprawnie. Sprawą zajął się na wniosek Czech TSUE.
Reklama