Klub PiS 16 marca złożył w Senacie projekt uchwały w sprawie obrony dobrego imienia papieża Jana Pawła II. Podczas ostatniego posiedzenia Izby, które odbyło się pod koniec marca, senatorowie domagali się włączenia do porządku obrad rozpatrywania tego punktu.

Reklama

"Presja ma sens: na stronie Senatu wreszcie opublikowane zostały druki uchwał dot. obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II - zobaczymy kiedy będą procedowane. Tomasz Grodzki ma oczywiście możliwość ich dalszego mrożenia, ale wiadomo, że kto inny decyduje..." - napisał marszałek Pęk.

W uchwałę w obronie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II, którą złożyli senatorowie PiS, przypomniano historyczne słowa papieża z Warszawy: "Niech zstąpi Duch Twój!Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!" i podkreślono, że "jego słowa i czyny demonstrowały i budziły miłość do Ojczyzny, wspierając czynnie naród polski w dążeniach do odzyskania wolności i niepodległego bytu państwowego".

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki Papież – św. Jan Paweł II najwybitniejszy Polak w historii. Jest to próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści" - czytamy w treści uchwały.

Podkreślono, że "Papież Polak zajmuje szczególne miejsce w naszej historii". "Wychowany w polskiej pobożności, oddany Matce Bożej, był świadom pragnień swojego narodu, znał jego przeszłość i niezbywalne potrzeby" - podano.

Przypomniano też fragment poprzedniej uchwały Senatu z 2019 roku, która ustanawiała rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II, a która była przyjęta niemal jednogłośnie: "Wszędzie podkreślam moje polskie pochodzenie – trudno inaczej! – mówił – (...) zabrałem za sobą całą polską historię, kulturę, doświadczenie, język (...) to dziedzictwo stale pozwala mi otwierać się na wielorakie bogactwo ludów i narodów we wspólnocie powszechnego Kościoła".

Reklama

Jak czytamy w projekcie, "myśli zawarte w Jego nauczaniu pozostają ważnymi wskazówkami w zakresie kształtowania życia społecznego". Przypomniano również wypowiedziane w Sejmie w 1999 r. słowa: "Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm", które - jak podkreślono "stają się współcześnie niestety coraz bardziej aktualne".

"Nie pozwolimy zniszczyć wizerunku człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad imperium zła. Papież Jan Paweł II jest symbolem odzyskania przez Polskę niezależności i wyzwolenia z rosyjskiej strefy wpływów, o czym wielokrotnie przypominali w swoich wystąpieniach światowi przywódcy, także prezydent USA Joe Biden podczas ostatniej wizyty w Polsce" - wskazano w treści uchwały.

Podkreślono, że "Jan Paweł II jest wielkim autorytetem dla Polaków oraz społeczeństw całego świata". "Niósł świadectwo wiary, dobroci i patriotyzmu. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek dla dzieła Jana Pawła II i Jego wkładu w dzieje Polski, Europy i świata" - napisano.

"Jednocześnie Senat Rzeczypospolitej Polskiej uważa za swój obowiązek wobec przyszłych pokoleń przypomnieć, że Papież Polak był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka i obrońcą ubogich we wszystkich zakątkach świata. Okazywał szczególną wrażliwość na prawa ludzi pracy i sprawiedliwość społeczną" - napisano. "Jako senatorowie wyrażamy wdzięczność wobec wszystkich obywateli, którzy stanęli w obronie św. Jana Pawła II. Zrobili to zarówno ludzie dalecy od Kościoła, jak i ci, którzy do niego należą i od lat walczą o naprawienie błędów popełnianych po ujawnieniu nadużyć" - dodano.

"Niech nasza postawa będzie świadectwem dla wszystkich, którzy próbują odebrać nam godność i wymazać pamięć. Jan Paweł II był wzorem nie tylko dla społeczeństwa, ale i dla całej klasy politycznej, w czasach gdy rodziła się nasza demokracja" - czytamy. "Polacy i ich demokratycznie wybrani przedstawiciele nigdy nie pozwolą na to, by zniszczono pamięć o Nim za pomocą materiałów sfabrykowanych przez system komunistyczny, któremu się sprzeciwiał" - podkreślono. "Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu zasług Jana Pawła II dla obrony tożsamości, wolności i wspólnoty narodowej, składa wielkiemu rodakowi wyrazy uznania i wdzięczności" - dodano.

Uchwała Sejmu

9 marca br. Sejm przyjął uchwałę ws. obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II, w której "zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki Papież - św. Jan Paweł II najwybitniejszy Polak w historii".

Uchwała została przyjęta po wyemitowanym w TVN24 reportażu "Franciszkańska 3", dotyczącym tego, co metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży (lata 1964-1978). Opisane zostały w nim przypadki trzech księży: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca oraz reakcja na nie ówczesnego metropolity krakowskiego. W reportażu pojawiły się wypowiedzi holenderskiego dziennikarza Ekke Overbeeka, autora książki "Maxima Culpa. Co kościół ukrywa o Janie Pawle II".

Grzegorz Bruszewski