W Pałacu Prezydencki, w święto Konstytucji 3 maja, prezydent wręczył nominacje generalskie i admiralską ośmiu oficerom Wojska Polskiego.

Reklama

Prezydent zaznaczył m.in., że naród gotów jest do naprawdę wielkich poświęceń. Pieniądze publiczne można wydać na różne cele, ale można je wydać także i na bezpieczeństwo. I na to są one dzisiaj wydawane przy aprobacie społecznej - podkreślił. Trzeba to zrealizować w sposób perfekcyjny, niezwykle odpowiedzialny - dodał.

"Wielka odpowiedzialność za żołnierza"

Duda wskazał również, że panowie generałowie są odpowiedzialni także za po prostu codzienne dowodzenie żołnierzami. Są dowódcami brygad, śmiało można powiedzieć, że są dowódcami liniowymi. To wielka odpowiedzialność za żołnierza, rozwój polskich sił zbrojnych, jego ukształtowanie, za morale, jak żołnierz patrzy na swojego dowódcę, oficera, kim dla niego jest jego generał - powiedział.

Prezydent zwrócił także uwagę, na stopniowe wzmacnianie i umacnianie polskiej armii, a zarazem wzmacnianie polskiego bezpieczeństwa. W tym wielka indywidualna, a zarazem wspólna panów odpowiedzialność - dodał.

Reklama

Niech ci, którzy są w jakimś sensie patronami dzisiejszego dnia - oprócz ojców Konstytucji, także i choćby Tadeusz Kościuszko i ci, którzy wówczas walczyli o to, aby Polska zachowała niepodległość, suwerenność, wolność, ci wszyscy, którzy współtworzyli polską armię i Polski bronili - będą dla panów wzorem bohatera, odpowiedzialności z ojczyznę - podkreślił prezydent.

Andrzej Duda podziękował także rodzinom awansowanych. To bardzo szczególne poświęcenie się dla ojczyzny, jakim jest służba wojskowa. Związana z niebezpieczeństwem i też zawsze z rozłąką. Związana z bardzo szczególnym trybem życia, jakim poddana jest cała rodzina. Ja zawsze podkreślam, że w istocie cała rodzina służy w polskiej armii przez to, że ojciec czy matka rodziny jest żołnierzem, oficerem Wojska Polskiego. Poddaje się rygorowi, jakiego bezpieczeństwo i obrona ojczyzny wymaga - powiedział.(PAP)

Autorki: Anna Kruszyńska, Edyta Roś