"We wszystkich sektorach gospodarki przeważały odpowiedzi wskazujące, że ceny zarówno w krótkim okresie (najbliższe 1-3 miesiące), jak i dłuższym (najbliższe 12 miesięcy) będą rosły wolniej" - napisał GUS.

Reklama

GUS podaje, że biorąc pod uwagę główne sektory gospodarki, w przypadku krótkiego okresu na taką odpowiedź wskazało od 46,3 proc. jednostek z sekcji przetwórstwo przemysłowe do 54,4 proc. w usługach, a w przypadku okresu dłuższego od 47,5 proc. jednostek z sekcji przetwórstwo przemysłowe do 52,3 proc. w budownictwie.

Są jednak złe informacje

"Jednocześnie, w porównaniu z badaniami z lipca, we wszystkich sektorach gospodarki wzrósł odsetek podmiotów spodziewających się, że ceny usług, materiałów i surowców zarówno w krótkim, jak i dłuższym okresie wzrosną szybciej" - napisał GUS.

GUS podaje, że oczekiwania szybszego wzrostu cen przez najbliższe 1-3 miesiące najwyraźniej zwiększyły się wśród jednostek z sekcji obsługa rynku nieruchomości (wzrost wskazań o 9,3 pkt. proc.), z kolei w dłuższym okresie wzrost przewidują przede wszystkim jednostki z sekcji działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (wzrost wskazań o 10,6 pkt. proc.).

"Zwraca uwagę wyraźny spadek wskazań na ustabilizowanie się cen w okresie 1-3 miesiące (największy spadek o 10,9 pkt. proc. wśród jednostek usługowych o liczbie pracujących od 50 do 249 osób i o 10,7 pkt. proc. w podmiotach handlu detalicznego o liczbie pracujących 250 i więcej osób ), jak i najbliższych 12 miesięcy (największy spadek o 12,9 pkt. proc. w sekcji informacja i komunikacja)" - podaje GUS. (PAP Biznes)