• Lewe paragony, prawdziwy podatek VAT
    Od tego roku zniesiony został wymóg podawania na fakturze VAT numeru rejestracyjnego pojazdu, do którego zatankowano paliwo czy gaz. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Na stacjach pojawili się ludzie proszący o paragony osoby, które właśnie zatankowały i nie wzięły faktury VAT.