Polityka Prywatności Fairsavings

Niniejsza Polityka Prywatności informuje, w jaki sposób nasza firma przetwarza dane osobowe i nieosobowe użytkowników w ramach usługi FairSavings (FairSavings to produkt Admitad Polska Sp. z o.o., Elektronowa 2, 03-219 Warszawa, w dalszej części zwana "Fairsavings", "my/nas/nasz") niezależnie od tego, czy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową dostępną pod adresem https://fairsavings.com/ lub stronę z kuponami FairSavings w witrynie podmiotu trzeciego, https://www.dziennik.pl/kody-rabatowe/ .


1. Administrator i Inspektor ochrony danych

Administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:


Admitad Polska Sp. z o.o., Elektronowa 2, 03-219 Warszawa


Inspektor ochrony danych


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych środków ochrony i przetwarzania danych lub ochrony praw użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, możesz skontaktować się z nami oraz z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: data-support@fairsavings.com.


Zewnętrzny inspektor ochrony danych


Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Twoich danych, napisz na adres: data-support@fairsavings.com.

2. Definicje

2.1 Dane osobowe

"Dane osobowe" to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można rozpoznać, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednego bądź większej liczby czynników charakterystycznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości takiej osoby fizycznej.


2.2 Dane techniczne


"Dane techniczne" to wszelkie informacje, których nie można powiązać z tożsamością użytkownika, takie jak informacje o typach przeglądarek, systemach operacyjnych, nazwach domen, datach i godzinach dostępu, adresach stron odsyłających, transakcjach online oraz historii przeglądania i wyszukiwania.


2.3 Przetwarzanie


"Przetwarzanie" oznacza dowolną operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych takich jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptację lub zmianę, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transfer, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, bądź niszczenie tychże danych.

3. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Zakres, w jakim gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe i nieosobowe użytkownika lub inne informacje, zależy od sposobu, w jaki użytkownik nawiązuje kontakt z nami lub naszymi technologiami i usługami:


 • jako odwiedzający fairsavings.com, wlcoupons.com;
 • jako odwiedzający stronę z kuponami Fairsavings w witrynie klienta (witrynie podmiotu trzeciego);
 • jako użytkownik kuponów ze strony z kuponami Fairsavings;

Za pośrednictwem niniejszej Polityki Prywatności chcemy na bieżąco informować użytkowników, jakie informacje otrzymujemy i wykorzystujemy na każdym etapie.


Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczania naszych technologii oraz usług i zarządzania nimi. Przechowujemy dane osobowe i wszelkie inne rodzaje danych w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności oraz naszymi zobowiązaniami umownymi, a także dokładamy wszelkich starań, by zapobiegać nieupoważnionemu dostępowi do danych.

4. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony internetowej.

Jeśli użytkownik odwiedza stronę fairsavings.com, rejestrujemy następujące dane, aby ułatwić mu korzystanie z naszej witryny oraz zapewnić jej bezpieczeństwo i stabilność naszych serwerów internetowych:


 • adres IP urządzenia żądającego;
 • datę i czas wizyty;
 • dane przeglądarki i systemu operacyjnego użytkownika;
 • stronę internetową, z której nastąpiło przekierowanie na naszą stronę (tzw. Referrer URL).

Informacje te są przechowywane w pliku dziennika do czasu ich automatycznego usunięcia.


4.1 Pliki cookie


Stosujemy pliki cookie w celu poprawy i optymalizacji użyteczności naszej strony internetowej. Pliki cookie nie powodują uszkodzeń urządzenia użytkownika, nie zawierają wirusów, trojanów, ani innego złośliwego oprogramowania. W pliku cookie zapisywane są informacje powiązane z urządzeniem, z którego korzysta użytkownik. Używamy "Sygnalizatorów www", aby wiedzieć, kiedy użytkownik wykonał dane działanie na naszej stronie oraz w Usłudze, takie jak przesłanie formularza. Sygnalizatory www to pliki elektroniczne stosowane do monitorowania działań. Nie oznacza to jednak, że przechowujemy dane osobowe użytkownika ani że znamy jego tożsamość. Odwiedzanie i poruszanie się po naszej stronie internetowej jest możliwe bez plików cookie. Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie automatycznie. Użytkownik może zmienić ustawienia bezpieczeństwa swojej przeglądarki internetowej, aby uniemożliwić urządzeniu odbieranie i przechowywanie plików cookie, zezwolić na odbieranie i przechowywanie plików cookie tylko z wybranych stron internetowych lub uzyskać powiadomienie przed otrzymaniem plików cookie. Należy jednak pamiętać, że ustawienia te mogą mieć negatywny wpływ na użyteczność i obsługę stron internetowych oraz innych usług online. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookie zapisane w przeglądarce. Informacje zapisane w takich plikach cookie zostaną usunięte z urządzenia użytkownika.


Poniżej można zobaczyć sposób REZYGNACJI z plików cookie dla różnych przeglądarek

 1. Google Chrome
 2. Microsoft Edge
 3. Mozilla Firefox
 4. Microsoft Internet Explorer
 5. Opera
 6. Apple Safari

Użytkownik może również zarządzać plikami cookie wielu firm wykorzystywanymi do celów reklamy online za pośrednictwem narzędzi wyboru konsumenckiego stworzonych w ramach programów samoregulacji w wielu krajach jak np. amerykańska strona "Your Ad Choices" lub europejska "Your Online Choices".


4.2 Dane osobowe w formularzu "Dane kontaktowe".


W celu przedyskutowania warunków współpracy, uzyskania informacji zwrotnej lub udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika, możemy gromadzić dodatkowe dane na jego temat, które mogą obejmować:


 • – adres e-mail
 • – imię i nazwisko
 • – wszelkie informacje uzupełniające, które użytkownik mógł udostępnić we wiadomości e-mail lub komentarzu.

Informacje te przekazywane są nam za pomocą formularza "Kontakt" lub wysłanej wiadomości e-mail. Zapisujemy je, aby udzielać porad, wsparcia oraz odpowiedzi na wszelkie pytania użytkowników. Po wypełnieniu formularza, dane użytkownika mogą być przetwarzane przez systemy mailingowe zgodnie z punktem 6.


4.3 Zgromadzone przez nas Dane osobowe mogą zostać wykorzystane do wielu celów, w tym:


 • Do analizy użytkowania strony internetowej, aby dotrzeć do nowych klientów/partnerów dzięki plikom cookie (którymi użytkownik może zarządzać poprzez nasz baner cookie) umożliwiającym udostępnienie danych użytkowników zewnętrznym platformom marketingowym (np. Google Ads, Facebook Ads).
 • Do analizy użytkowania strony internetowej i poprawy oferowanych usług
 • Do badań rynku, planowania projektów i rozwiązywania problemów
 • Do wykrywania i ochrony przed błędami, oszustwami oraz inną działalnością przestępczą
 • Do udzielania porad, wsparcia oraz odpowiedzi na wszelkie pytania użytkowników.

5. Gromadzenie i przetwarzanie danych użytkowników odwiedzających stronę z kuponami Fairsavings.

5.1) Niniejsza sekcja opisuje, jak dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i udostępniane, kiedy użytkownik odwiedza stronę z kuponami Fairsavings w witrynie podmiotu trzeciego.


W ramach świadczenia usług użytkownikom możemy hostować nasze strony z kuponami w witrynach podmiotów trzecich.


Nie ponosimy jednak odpowiedzialności i nie mamy żadnej kontroli nad przetwarzaniem danych użytkowników, jeśli Ci odwiedzają inne podstrony witryny podmiotu trzeciego. Jeżeli użytkownik ma jakiekolwiek pytania na temat sposobu przetwarzania jego danych na stronie internetowej podmiotu trzeciego, powinien zapoznać się z jej polityką prywatności. Sposób przetwarzania danych uzyskanych przez Fairsavings na stronie z kuponami jest opisany poniżej.


Zapisujemy następujące dane, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z naszych stron w witrynach podmiotów trzecich oraz, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i stabilność:


 • adres IP urządzenia żądającego;
 • datę i czas wizyty użytkownika;
 • dane techniczne przeglądarki i systemu operacyjnego użytkownika;
 • stronę internetową, z której nastąpiło przekierowanie na naszą stronę (tzw. Referrer URL).

Informacje te są przechowywane w pliku dziennika do czasu ich automatycznego usunięcia. Korzystamy z plików cookie w sposób opisany w sekcji 4.1


Zgromadzone przez nas Dane osobowe mogą zostać wykorzystane do wielu celów, w tym:


 • Do analizy użytkowania strony internetowej, aby dotrzeć do nowych klientów/partnerów dzięki plikom cookie (którymi użytkownik może zarządzać poprzez nasz baner cookie) umożliwiającym udostępnienie danych użytkowników zewnętrznym platformom marketingowym (np. Google Ads, Facebook Ads).
 • Do analizy użytkowania strony internetowej i poprawy oferowanych usług.
 • Do badań rynku, planowania projektów i rozwiązywania problemów.
 • Do wykrywania błędów, oszustw i innej działalności przestępczej oraz ochroną przed takimi działaniami.
 • Do udzielania porad, wsparcia oraz odpowiedzi na wszelkie pytania użytkowników.
 • Do zapewnienia Ci dostępu do kuponów.

Nie ponosimy odpowiedzialności i nie mamy żadnej kontroli nad sposobem przetwarzania danych użytkowników, którzy odwiedzają inne strony witryny podmiotu trzeciego. Jeżeli użytkownik ma jakiekolwiek pytania na temat sposobu przetwarzania jego danych na stronie internetowej podmiotu trzeciego, powinien zapoznać się z jej polityką prywatności.


5.2.) Niniejsza sekcja opisuje, jak dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i udostępniane, jeśli użytkownik korzysta ze strony z kuponami Fairsavings;


Reklamodawcy, sieci afiliacyjne i inne podmioty trzecie mogą umieszczać pliki cookie na komputerze użytkownika, gdy ten odwiedza ich strony internetowe w celu realizacji kuponu.

Pliki cookie umieszczone przez reklamodawców, sieci afiliacyjne i inne podmioty trzecie są wykorzystywane do monitorowania działań celowych użytkowników na stronie reklamodawcy, aby umożliwić mu świadczenie usług dot. kuponów, które oferuje.

Strona internetowa reklamodawcy może również gromadzić dodatkowe informacje o użytkowniku związane z regulaminem użytkowania kuponów.

Jeżeli użytkownik ma jakiekolwiek pytania na temat sposobu przetwarzania jego danych na stronie internetowej podmiotu trzeciego, powinien zapoznać się z jej polityką prywatności.

6. Newslettery

Wysyłamy newslettery, wiadomości e-mail i inne powiadomienia elektroniczne z informacjami promocyjnymi (zwane dalej "Newsletterami") wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody odbiorcy lub zezwolenia prawnego. Newslettery i komunikacja biznesowa mogą być wysyłane przez Fairsavings z korporacyjnego konta Gmail.

7. Podstawa prawna

Przetwarzanie danych użytkowników opieramy na następujących podstawach prawnych:


 • Zgoda użytkownika, jeśli jej nam udzielił (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Zainicjowanie lub wykonanie umowy z użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Wypełnienie zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Realizacja naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

8. Ochrona danych i przekazywanie ich podmiotom trzecim

Podejmujemy wszelkie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa wymagane do ochrony danych osobowych użytkowników przed utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub innymi formami niewłaściwego wykorzystania informacji. Dane są przechowywane w bezpiecznym środowisku, do którego nie ma publicznego dostępu. W niektórych przypadkach (np. podczas przetwarzania danych logowania) dane osobowe mogą być szyfrowane przed ich przesłaniem. Oznacza to, że – z pomocą przeglądarki użytkownika – komunikacja między jego urządzeniem a naszymi serwerami będzie obejmowała typowe metody szyfrowania.


Nasi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony prywatności oraz odpowiedzialnego obchodzenia się z danymi osobowymi i informacjami, do których mają dostęp.


Należy pamiętać, że w przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej poufność przekazywanych w ten sposób informacji może nie być zapewniona. Osoby trzecie mogą mieć dostęp do treści wiadomości e-mail.


Abyśmy mogli realizować swoje procesy biznesowe w wygodny i optymalny sposób, udostępnienie pewnych danych zaufanym firmom trzecim oraz rzetelnym partnerom może być konieczne. Takie podmioty trzecie mogą:


 • przetwarzać płatności;
 • realizować zamówienia;
 • wysyłać wiadomości e-mail;
 • zarządzać komunikacją (np. newsletterami, powiadomieniami bezpieczeństwa, czatem itp.);
 • zapewniać hosting strony internetowej;
 • prowadzić inną podobną działalność

w naszym imieniu. Admitad udostępnia jednak wyłącznie dane, które są konieczne do realizacji specyficznego celu powierzonego danemu partnerowi zewnętrznemu. Zapewniamy, że współpracujące z nami podmioty trzecie mają podobne zobowiązania do zachowania prywatności i poufności, jak pracownicy firmy Admitad, oraz że będą przetwarzać informacje użytkowników tylko w taki sposób i w takim zakresie, w jakim sami mamy na to pozwolenie. Admitad zabrania stronom trzecim wykorzystania danych użytkowników w celach innych niż te, w których zostały zebrane.


Dane osobowe użytkowników mogą zostać przekazane za granicę wyłącznie, jeśli jest to konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu przetwarzania. Należy jednak pamiętać, że jako członek międzynarodowej grupy firm Admitad każda lokalna jednostka Admitad może utrzymywać lub wykonywać operacje przetwarzania danych w krajach poza EOG bądź w krajach, które nie oferują adekwatnego poziomu ochrony danych, jeżeli jest to konieczne do realizacji naszych zobowiązań lub umowy z użytkownikiem. Ponadto podwykonawcy Admitad działający w imieniu Admitad w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników również mogą mieć siedzibę w takich miejscach.


Aby zabezpieczyć transfer i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 5 RODO, firma Admitad wdrożyła i zażądała wdrożenia wymaganych środków technicznych oraz organizacyjnych, a także zawarła odpowiednie umowy z firmami należącymi do grupy Admitad oraz podwykonawcami, które gwarantują, że odbiorca danych stosuje w swojej organizacji odpowiedni poziom ochrony prywatności danych zgodnie z wymogami RODO. Obejmuje to podpisanie umów o przetwarzaniu danych oraz standardowych klauzuli umownych UE wydanych przez Komisję Europejską. Niniejsze środki ostrożności stanowią odpowiednie zabezpieczenie zgodne z wymaganiami artykułu 46. RODO oraz obowiązującymi, lokalnymi przepisami o ochronie danych, co gwarantuje, że dane użytkowników będą traktowane w sposób bezpieczny, poufny i zgodny z prawem.


W przypadku przejęcia firmy Admitad lub połączenia jej z innym podmiotem trzecim zastrzegamy sobie prawo, w obu tych okolicznościach, do przeniesienia lub przypisania zebranych od użytkowników informacji w ramach takiej fuzji, przejęcia, sprzedaży lub innego rodzaju zmiany kontroli. W mało prawdopodobnym przypadku naszego bankructwa, niewypłacalności, reorganizacji, przejścia w stan upadłości lub cesji na rzecz wierzycieli, bądź zastosowania przepisów lub zasad słuszności wpływających na ogólne prawa wierzycieli, możemy nie być w stanie kontrolować sposobu traktowania, przekazywania i wykorzystania danych użytkowników.

9. Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane są przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przesyłamy je wyłącznie do krajów trzecich, w których Komisja UE potwierdziła adekwatny poziom ochrony lub w których możemy zapewnić ostrożne obchodzenie się z danymi osobowymi za pomocą porozumień umownych bądź innych odpowiednich gwarancji takich jak certyfikaty czy udowodniona zgodność z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.

10. User rights

Użytkownikowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych, które przetwarzamy:


 • Prawo do dostępu;
 • Prawo do korekty;
 • Prawo do usunięcia;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • Prawo do przeniesienia;
 • Prawo do sprzeciwu (z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika), jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu;
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, bez wpływu na legalność tegoż przetwarzania przed cofnięciem zgody;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z przysługujących użytkownikowi praw można skorzystać, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem data-support@fairsavings.com


Jeśli użytkownik zarejestrował się jako wydawca lub reklamodawca na naszej stronie internetowej, może zalogować się na swoje konto i samodzielnie poprawić lub usunąć niektóre dane.


Mając na uwadze obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności, usuniemy dane użytkownika bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań z jego strony, jeśli ich przechowywanie nie będzie już konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu lub nie będzie dozwolone z przyczyn prawnych. Zamiast usuwania danych możemy ograniczyć ich przetwarzanie, jeżeli wymagają tego przepisy prawa (np. prawne zobowiązania do zachowania danych osobowych).

11. Poprawki

Możemy zmodyfikować niniejszą Politykę prywatności oraz nasze postanowienia dotyczące bezpieczeństwa danych w dowolnej chwili, zwłaszcza w przypadku konieczności przyjęcia nowych przepisów i regulacji prawnych lub gdy uznamy poprawki za uzasadnione.

12. Pytania / Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań i próśb związanych z bezpieczeństwem danych osobowych użytkownika prosimy o kontakt z nami oraz naszymi specjalistami ds. prywatności pod adresem: data-support@fairsavings.com


Admitad Polska Sp. z o.o