Pod adresem http://portal.warszawa.so.gov.pl osoby pozostające w sporze cywilnym (także gospodarczym) oraz ich pełnomocnicy będą mogły na bieżąco zapoznawać się z wszelkimi czynnościami i dokumentami sądu w danej sprawie, czytać protokoły rozpraw, dowiadywać się o terminie wyroku itp.

Reklama

Jak powiedziała rzeczniczka SO ds. cywilnych sędzia Maja Smoderek, warunkiem dostępu będzie wypełnienie w pełni bezpiecznego formularza z danymi osobowymi i sygnaturą swej sprawy, do której dokumentów chce się mieć dostęp. Sąd po sprawdzeniu poprawności danych przydzieli login, którego odebranie będzie wymagało wizyty w sądzie.

Korzystanie z portalu jest darmowe i nie wymaga zakupu dodatkowego oprogramowania, wystarczy standardowa przeglądarka internetowa.

Portal umożliwia subskrybowanie na pocztę elektroniczną powiadomień o nowych informacjach pojawiających się w sprawach.

Przesyłanie do sądu pism procesowych tylko drogą mejlową na razie jest niemożliwe. W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace na projektem, który by to umożliwiał.

Adwokaci, z którymi rozmawiała PAP, chwalili portal, zwłaszcza w kontekście kolejek, w których musieli wystawać, by w sądowej czytelni poznać jakiś dokument z danej sprawy. Podkreślali, że wygodny będzie dostęp do portalu także dla aplikantów adwokackich czy radcowskich.

Na razie portal obejmuje tylko SO, docelowo ma objąć wszystkie sądy rejonowe okręgu warszawskiego. W planach jest też objęcie nim spraw karnych.

Jest to drugi - po wrocławskim - taki serwis w Polsce, ale pierwszy, który został udostępniony tak szerokiemu gronu odbiorców - podkreśla SO.