• 30 rocznica wyborów czerwcowych 1989
    81 proc. Polaków uważa, że w 1989 roku warto było zmieniać ustrój; 4 proc. sądzi, że nie warto było podejmować transformacji ustrojowej, a 15 proc. nie ma na ten temat zdania – wynika z opublikowanych we wtorek wyników badań CBOS.
  • Jan Wróbel
    W XIX w. Kościół zauważył groźbę zwycięstwa kapitalizmu. A wraz z nim budowanie postawy łapczywości, rozrywanie więzów rodzinnych, utożsamianie moralności ze skutecznością, opieranie rozwoju gospodarczego na konfliktach itd. W 1891 r. papież Leon XIII wydał encyklikę „Rerum novarum”, w której wzywał do ograniczenia swobody kapitalistów „względami moralnymi”, których pilnować miało państwo. W późniejszych latach katolicka nauka społeczna posługiwała się pojęciami „pomocniczości państwa” (jak najwięcej problemów niech rozwiązują wspólnota rodzinna, sąsiedzka, zawodowa, lokalna, dopiero kiedy nie dają one rady – państwo) oraz samorządu zawodowego, harmonizującego potrzeby pracodawców i pracobiorców. 
  • To ewenement na skalę europejską. Od roku 1990 nasz produkt krajowy brutto wzrósł niemal półtora raza, dokładnie o 144 proc.
  • Polacy nigdy nie zwątpili w sens przemian zapoczątkowanych w 1989 roku - wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS. Stosunek respondentów do wspomnianych wydarzeń jest jednak mniej entuzjastyczny, niż przed laty.