• Złoty
    Pieniądze otrzymywane w ramach programu 500+ nie będą mieć wpływu na wysokość zasądzanych alimentów. Takie jest założenie prezydenckiego projektu ustawy nowelizującej kodeks rodzinny i wychowawczy, który w piątek wpłynął do Sejmu. Z podobną inicjatywą – zakładającą zmianę art. 135 k.r.o. - wyszedł również resort sprawiedliwości. Powyższe działania to pokłosie tekstu DGP z ubr. tygodnia, w którym opisaliśmy wyrok sądu rejonowego w Ropczycach.
  • Sąd
    Zanim na programie skorzystają dzieci, może on wesprzeć rodziców, którzy je zostawili. Jest pierwszy wyrok, w którym rządowe pieniądze stały się jednym z powodów, by odmówić matce wyższego świadczenia
  • Minister Elżbieta Rafalska
    Resort pracy m już gotowy wniosek, jaki trzeba będzie złożyć, by otrzymać 500 złotych na dziecko. Oto, jak wygląda ten dokument.