6033 Zajęcie pasa drogowego (zezwolenia, opłaty, kary z tym związane)