• Elżbieta Rafalska
  "Chcemy zrównać kryteria do Funduszu Alimentacyjnego i programu Rodzina 500 plus. Jeśli limit dla 500 plus wzrośnie, będziemy się starali, by dla Funduszu rósł razem z nim" - mówi Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
 • alimenty
  Podniesienie kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego od października 2019 r. do poziomu 800 zł oraz aktywizację dłużników alimentacyjnych - zakłada projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Autorzy projektu proponują, aby świadczenia alimentacyjne przysługiwały, jeżeli dochód rodziny nie przekracza kwoty 800 zł na osobę lub 1200 zł – gdy dziecko jest niepełnosprawne
  Podniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 800 zł (z obecnych 725 zł) oraz podwyższenie maksymalnej kwoty tych świadczeń do 600 zł - przewiduje projekt senatorów PO. W środę senacka komisja rozpoczęła nad nim prace.
 • Matka i babcia z dzieckiem
  Od 1 lipca dane o dłużnikach, których wyręcza fundusz alimentacyjny, będą trafiać do wszystkich rejestrów dłużników prowadzonych przez biura informacji gospodarczych. Szerszy dostęp do informacji o zaległościach alimentacyjnych sprawi, że dłużnikom trudniej będzie zaciągnąć kredyt czy kupić coś na raty. Zyskają także gminy, bo obecnie blisko 329 tys. dzieci alimenty zamiast od rodzica dostaje od państwa. Największe zaległości mają dłużnicy z województwa mazowieckiego, gdzie 18 tys. osób nie płaci alimentów.
 • alimenty
  Gmina może wszcząć postępowanie przeciw niepłacącemu alimentów rodzicowi.
 • Stypendia za wyniki w nauce, które otrzymują uczniowie i studenci, nie będą wliczane do dochodu rodziny przy ubieganiu się o zasiłki rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.