• Abp Stanisław Gądecki
    Przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki uważa, że wszyscy ci posłowie, którzy w piątek głosowali w Sejmie za ratyfikowaniem Konwencji Antyprzemocowej osłabili Polsce demokrację.
  • Czy nowa procedura pomoże ofiarom przemocy domowej?
    Z czterech do ośmiu zwiększyła się liczba stron w niebieskiej karcie. Jest to dokument, który rozpoczyna procedurę udzielania pomocy ofierze przemocy w rodzinie
  • Trudna walka z przemocą w rodzinie
    W czerwcu minie rok od uchwalenia przez Sejm nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jak w praktyce wygląda walka z przemocą? Nie jest łatwo...