• Rafał Woś
    Fenomenem naszych czasów jest to, że prawica stała się naprawdę wielkim i szerokim namiotem. Rozdyskutowanym i niezwykle pluralistycznym nurtem politycznym, gdzie obok siebie mogą być ludzie o bardzo różnych światopoglądach. Nie wierzycie?
  • Karol Wojtyła na plakacie Fundacji Ateizm-Świeckość-Antyklerykalizm
    Plakat szkalujący papieża Jana Pawła II zawiśnie w Lublinie. Antyklerykalna fundacja pokazuje młodego Karola Wojtyłę z domniemaną konkubiną i synem. Kontrowersyjna kampania wywołała burzę, zanim jeszcze się zaczęła.