• Sławomir Cenckiewicz
    Stwierdzono przypadki niszczenia akt w archiwach wojskowych w Gdyni, Nowym Dworze Mazowieckim i Rembertowie w latach 1990-2009 - podało Wojskowe Biuro Historyczne. W latach 2000-2009 niszczono akta organów bezpieczeństwa państwa, mimo ustawy o IPN. Sprawa trafiła do prokuratury i pionu śledczego IPN.
  • Sławomir Cenckiewicz
    Dr Sławomir Cenckiewicz, pełnomocnik szefa MON ds. archiwów wojskowych, zapowiada mocną reformę tej instytucji. Zapewnia, że chce tak zmienić zasady dostępu do akt, by mogli z nich skorzystać zarówno historycy, jak i pasjonaci wojskowego.