• Nadciąga rewolucja w ruchu miejskim
    Polskie miasta zaczynają być innowacyjne – twierdzi Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. To dzięki inteligentnym systemom transportowym, które pozwalają na takie zaprojektowanie przestrzeni publicznej, by zminimalizować problemy telekomunikacyjne.