• Oto arkusze z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz transkrypcje.
  • W zadaniach z arkusza maturalnego na poziomie rozszerzonym był błąd - donosi gazeta.pl. Chodzić ma o część numer sześć, która dotyczy ewolucji Słońca. Co na to CKE?
  • Ten egzamin pisali przyszli inżynierowie, być może informatycy. Za nami matura z matematyki na poziomie rozszerzonym. Poniżej arkusz z zadaniami i rozwiązania!
  • "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego oraz "Gloria Victis" Elizy Orzeszkowej i "Mazowsze" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - z tematami dotyczącymi tych lektur zmagali się maturzyści zdający egzamin z języka polskiego. Tym samym potwierdziły się przypuszczenia części z nich. Poniżej arkusze i przykładowe rozwiązania przygotowane przez ekspertów Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów.