• Jan Doktór Fot. Darek Golik
  "Żydzi Polscy uważali, że zbawienie nastąpi w Polsce, że ona będzie nową ziemią obiecaną, że to tutaj przyjdzie Mesjasz. I bardzo ważną rolę pełniło w tym państwo polskie" - mówi historyk dr hab. Jan Doktór z Żydowskiego Instytutu Historycznego.
 • Bartłomiej Niedziński
  Wśród najbardziej absurdalnych komentarzy po piątkowych zamachach w Paryżu można było przeczytać i takie, że ich sprawcy - obywatele Francji, przynajmniej ci zidentyfikowani - nie byli winowajcami, lecz tak naprawdę ofiarami stosunków panujących w V Republice. Daleki jestem od najlżejszego choćby usprawiedliwiania zbrodni trudnym dzieciństwem, brakiem pracy czy poczuciem społecznego wykluczenia, faktem jest jednak, że Francja sama sobie wyhodowała problem, w obliczu którego dziś stoi - pisze w "DGP" Bartłomiej Niedziński.
 • Berlin
  Niemcy wydają arabską wersję swojej konstytucji. W ich mniemaniu, pomoże to uchodźcom w lepszym zrozumieniu przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Dotychczas przetłumaczono pierwsze dwadzieścia artykułów niemieckiej ustawy zasadniczej, które wydrukowano w 10 tysiącach egzemplarzy. Trafią one do obozów dla uchodźców na terenie całego kraju.
 • Muzułmańska imigrantka w Szwecji
  Szwedzkie państwo dobrobytu swego czasu określano mianem "raju". Błąd - ze Szwecji do raju jest równie daleko jak z Polski. Tego lata Szwedzi znaleźli winnych tego stanu rzeczy - to imigranci.