• GetBack
    Firma odpowiedzialna za badanie ksiąg GetBacku przekonuje, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Trwa kontrola, która zbada, czy faktycznie tak jest.
  • Dokumenty
    Pierwotne założenia wydawały się równie ambitne, co proste: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów miał prowadzić rejestr tzw. klauzul abuzywnych, czyli niedozwolonych zapisów w regulaminach sklepów czy usługodawców godzących w prawa konsumenta.