• Grecja, Saloniki. Tłumy przed zamkniętym bankiem
    Najprawdopodobniej do jutra dojdzie do porozumienia greckiego rządu z wierzycielami w sprawie pierwszego pakietu reform. Dzięki temu na niedzielnym spotkaniu Eurogrupy zostałyby odblokowane kolejne fundusze z trzeciego programu kredytowego dla Grecji.
  • Buenos Aires, Argentyna
    Nowojorskie rozmowy ostatniej szansy z wierzycielami zakończyły się bez porozumienia. Argentyna zbankrutowała po raz drugi w ciągu trzynastu lat.
  • W tym roku upadnie 900 firm – o 25 proc. więcej niż rok wcześniej. Komornicy, syndycy, a także firmy leasingowe twierdzą, że nie nadążają z przejmowaniem majątku od dłużników, którzy nie są w stanie spłacić zobowiązań. Niemal wszyscy podają, że liczba prowadzonych spraw wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem o 50–60 proc.