• Mężczyzna z teczką, z nogą w kajdanach
    Przez lata żyją w spirali zadłużenia, z której nie potrafią się wydostać – dla takich ludzi upadłość konsumencka miała być sposobem na zdjęcie z szyi zaciskającej się pętli. Jednak dziś wielu żałuje, że postanowiło oficjalnie zbankrutować.
  • Buenos Aires, Argentyna
    Nowojorskie rozmowy ostatniej szansy z wierzycielami zakończyły się bez porozumienia. Argentyna zbankrutowała po raz drugi w ciągu trzynastu lat.