• Dowód osobisty wystaje z kieszeni
    Nowoczesne dowody osobiste (z elektronicznym chipem) funkcjonują obecnie w 20 państwach członkowskich Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech, Szwecji, we Włoszech i w Holandii. W najbliższym czasie do tej grupy dołączą kolejne dwa – Francja oraz Luksemburg.
  • Usługi biometryczne coraz popularniejsze
    Usługi biometryczne podbijają rynek. W 130 bankomatach można wypłacić gotówkę na odcisk palca, 600 firm kontroluje tak pracowników. Potencjał jest tak duży, że Politechnika Warszawska uruchamia studia podyplomowe z tej dziedziny.
  • Bankomat, który obsłużysz kciukiem
    Takich bankomatów w Polsce jeszcze nie było. Jeden z małych banków postanowił wymienić swe urządzenia na takie, gdzie wypłaty będzie się zatwierdzać kciukiem. Jego śladem chcą teraz pójść giganci polskich bankowości.