• Krew, operacja
    Jego nazwisko mówi niewiele, ale prawie każdy z nas zna choćby jedną osobę, której by-passy uratowały życie. To właśnie René Favaloro, argentyński lekarz, w 1967 r. po raz pierwszy wykonał pomostowanie aortalno-wieńcowe 51-letniej pacjentce w Cleveland Clinic. Jego 96. Rocznicę urodzin postanowiło uhonorować Google Doodle.
  • Szczęśliwe małżeństwo ma zbawienne skutki dla kondycji serca
    Dobrze jest mieć serce dla współmałżonka. Szczęśliwe małżeństwo ma równie zbawienne skutki dla kondycji serca, co rzucenie palenia, wyzbycie się nadwagi i utrzymywanie ciśnienia na właściwym poziomie - wynika z badań amerykańskich naukowców omawianych w brytyjskich mediach.