• Ciężki Gustaw
    Czy rozmiar ma znaczenie? Dla wielu konstruktorów broni okazywał się wielokrotnie jednym z ważniejszych czynników… Oto 5 przykładów uzbrojenia, które przeszło do historii m.in. ze względu na wielkość!
  • 64 km – tyle wynosiła wysokość grzyba atomowego
    Za 4 tygodni minie 50 rocznica wybuchu największej w historii bomby jądrowej. Był to największy pokaz siły militarnej ZSRR, który zafundował światu sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego – Nikita Chruszczow. Portal Polska.pl porównując konstrukcję radziecką z amerykańską użytą w Hiroszimie stwierdza, że „Car bomba” równoznaczna jest z mocą trzy tysiące razy większą.