• 25,2 tys. zł - tyle kosztował średnio w Polsce hektar ziemi rolnej, według danych Głównego Urzędu Statystycznego za I kwartał tego roku.
  • Pole
    Ceny ziemi rolnej rosną lawinowo, ale Polska nie jest wyjątkiem na mapie świata. Rekordzistą okazuje się jednak Rumunia, w której wzrosty sięgnęły 1817 proc.