• Prof. Marek Chmaj
    W przyszłym roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej osiągnie pełnoletniość swego obowiązywania. Po tych niespełna 18 latach większość konstytucjonalistów stoi na stanowisku, że jest to dobry akt prawny. Ale nie idealny. Konstytucja jako podstawa ustroju państwa i tworzonego w nim prawa powinna być stabilna, zwięzła oraz zrozumiała nawet dla przeciętnego obywatela.