• Uczeń podczas egzaminu
    "Chcieliśmy uprzejmie donieść o bardzo kiepskim poziomie zabezpieczeń systemów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. (...) przedstawiamy treść (planowaną) tegorocznych obowiązkowych matur z maja 2014 r."- wiadomość o takiej treści wraz z dwoma załącznikami dostało w poniedziałek kilka redakcji.
  • Matura w 2014 roku będzie ostatnią przed szykowaną przez MEN wielką zmianą. Od 2015 roku z egzaminu ustnego z języka polskiego zniknie prezentacja. Zastąpi ją losowanie pytań z puli tematów przygotowanych przez CKE.
  • Taniec
    Pierwszego dnia matur zdający zmagali się nie tylko z językiem polskim. Chętni zdawali także egzamin z wiedzy o tańcu. Zobacz arkusze matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym.