• bieda
    W ciągu trzech lat spadła liczba ubogich. Ale to, czy nadal będzie spadać, nie jest pewne, jeśli rząd odpowiednio nie dostroi swojej polityki społecznej.
  • Po 65. roku życia jest już 5 mln Polaków, a w wieku ponad 80 lat - 1,3 mln osób
    Polsce jest już 800 tys. niesamodzielnych starszych osób wymagających stałej opieki i będzie ich coraz więcej. Po 65. roku życia jest już 5 mln Polaków, a w wieku ponad 80 lat - 1,3 mln osób - podano podczas Forum III Wieku "Polska Starość" w Warszawie.