• Doktor Marek Bachański
    Nie łamię prawa. Jeśli pacjent leczy się sam, pyta mnie o poradę, jak to zrobić fachowo, to złamałbym prawo, jeśli bym się z nim tą wiedzą nie podzielił. Nie mogę negować tego, że marihuana pomaga dzieciom. Nie można czekać, bo te dzieci poumierają i to w męczarniach - mówi dr Marek Bachański w rozmowie z Magdaleną Rigamonti. 
  • Internetowe Konto Pacjenta jest elektroniczną platformą gromadzenia, wymiany i udostępniania danych medycznych uprawnionym osobom
    W Klinice Chorób Metabolicznych krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego działa pierwsza w Polsce internetowa platforma współpracy lekarza i pacjenta - informuje "Dziennik Polski".