• Zachodnie ośrodki opiniotwórcze mówią o życiu na kredyt niemal nieprzerwanie od 2008 r.
    Czy wielkie spowolnienie zachodnich gospodarek po 2008 r. właśnie się skończyło? Patrząc na słupki wzrostu gospodarczego za ubiegły rok, można śmiało postawić taką tezę. Niemcy wyszli z dołka już parę lat temu. Amerykanie też. Teraz również Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania czy nawet Japonia zaliczyły solidny wzrost PKB w okolicach 2 proc. Czasem nawet 3 proc. Z tym już da się żyć.
  • Obywatele RP na manfestacji we Wrocławiu
    Lewica troszczy się o odrzuconych i rolę państwa w gospodarce, a prawica hołduje konserwatywnym wartościom i sprzyja biznesowi? Zapomnijcie. Dzisiaj oś podziału w walce o wyborców jest inna: otwartość i tolerancja kontra ksenofobia i podejrzliwość.
  • Polityka cięć pogłębia nierówności i powoduje wzrost bezrobocia. Redukcja długu w przypadku niektórych państw nie powinna być dogmatem. Napływ kapitału nie zawsze jest dobry. Takie tezy stawiają ekonomiści Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
  • Jarosław Kaczyński
    Prawnik Stanisław Ehrlich był radykalnym krytykiem dogmatyzmu prawniczego, czyli językowej interpretacji przepisów w oderwaniu od tego, jak funkcjonują one w praktyce. Upraszczając, wola polityczna wyrażona przez naród jest nadrzędna wobec prawa - o intelektualnym mistrzu Jarosława Kaczyńskiego w rozmowie z Emilią Świętochowską opowiada Krzysztof Mazur.