• Nauka pisania
    Problemy związane z dysleksją czy dysgrafią pojawiają już u kilkulatków. Dzieci, które jako maluchy nie raczkowały, później nauczyły się jeździć na rowerze, miały problemy z prawidłowym utrzymaniem kredki w dłoni czy z zapamiętywaniem wierszyków, mogą znajdować się w grupie ryzyka. Takie objawy powinny zaniepokoić rodzica i skłonić go do wizyty u specjalisty.
  • Objawy dysleksji i dysortografii można rozpoznać już u kilkulatków
    Problemy związane z dysleksją czy dysgrafią pojawiają już u kilkulatków. Dzieci, które jako maluchy nie raczkowały, później nauczyły się jeździć na rowerze, miały problemy z prawidłowym utrzymaniem kredki w dłoni czy z zapamiętywaniem wierszyków mogą znajdować się w grupie ryzyka. Takie objawy powinny zaniepokoić rodzica i skłonić go do wizyty u specjalisty.