• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowego rozporządzenia
    PESEL, a nie NIP będzie podstawą do zidentyfikowania osoby fizycznej w kontaktach w ZUS. Zasada ta będzie dotyczyć wyłącznie osób, które nie są przedsiębiorcami. Wprowadzenie do kodeksu pracy zupełnie nowych rozwiązań dotyczących korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego czy urlopu ojcowskiego spowodowało konieczność uwzględnienia w przepisach wykonawczych zmian ustawowych.