• Klawiatura komputera
    W Łódzkiem w ostatnim kwartale wystawiono ponad 193 tys. elektronicznych zwolnień lekarskich i - jak wynika ze statystyk - liczba tego typu e-dokumentów trafiających do ZUS rośnie co tydzień o kilka procent. Uprawnienia do wystawiania e-zwolnień ma 11,5 tys. lekarzy z regionu.
  • Szpital - zdjęcie ilustracyjne
    Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców ujawniła dużą liczbę osób nieobjętych ubezpieczeniem.