• Gimnazjaliści podczas egzaminu
    Uczniowie klas III gimnazjów, którzy pisali w poniedziałek egzamin gimnazjalny z wiedzy humanistycznej, musieli napisać charakterystykę wybranego przez siebie bohatera literackiego, który wolność uznał za najważniejszą wartość. W teście z wiedzy przyrodniczej tematy dotyczyły salamandry plamistej, dziedziczności cech, rozpuszczalności soli w wodzie, przewodzenia ciepła i zagadnień demograficznych.