• Grupa podmiotów, zrzeszonych w IAB Polska, stanowiących część Grupy Wydawców Wielomediowych, wyszła z inicjatywą zaproszenia wszystkich zainteresowanych na spotkanie inicjujące prace nad standardami etycznych praktyk wykorzystywania treści w internecie. W grupie tej znalazł się Infor Biznes.