• tir transport kierowca
  Francuskie i niemieckie służby kontrolne żądają od polskich przewoźników kaucji przewyższających ewentualne kary. To dlatego polskie firmy domagają się powołania podmiotu, który monitorowałby te działania w poszczególnych krajach.
 • Amerykańscy żołnierze z 2. Pułku Kawalerii Armii USA odwiedzili przejazdem Łódź
  NATO zapowiada, że nie będzie dużych sił Sojuszu stacjonujących na stałe w Europie Środkowej. Czy to znaczy, że możemy darować sobie przekonywanie członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, a zwłaszcza Amerykanów, by postawili w Polsce swoje bazy wojskowe?
 • Tankowanie samochodu
  Już nie wystarcza ściganie przestępców z mafii paliwowej tylko na terenie Polski.  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego chce wyjść za granice i koordynować walkę z mafią paliwową w całej Europie Środkowo-Wschodniej.
 • EBOiR obniżył prognozę dla Europy Środkowo-Wschodniej
  Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zredukował prognozy wzrostu gospodarczego na ten i przyszły rok. Kryzys zadłużeniowy w strefie euro mocno odbije się na gospodarkach krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
 • Włosi o Polsce: Kraj ekonomicznego boomu
  Polacy, którzy wyemigrowali w ostatnich latach, wracają do swej ojczyzny, kraju ekonomicznego boomu, o najsilniejszej gospodarce w Europie Środkowo-Wschodniej - podkreśla się w relacji z Warszawy na łamach weekendowego dodatku dziennika "La Repubblica".