• Magdalena Środa porównuje Janusza Palikota do innych polskich polityków. I , mimo jego wad, wydaje się jej, że pomysły szefa Ruchu Palikota są najlepsze dla kobiet.
  • Polki walczące o równość płci.
    Każda z nich jest inna i każda wybrała inny sposób walki o prawa kobiet, ale łączy je to, co najważniejsze: jedność przekonań, pewność, że "słaba płeć" wcale nie jest słaba i że kobiety zasługują na to wszystko, co mężczyznom przychodzi niemalże od niechcenia! Panie, które przedstawiamy, walczą o wprowadzenie swoich przekonań w życie słowem (pisanym i mówionym), aktywnym uczestnictwem w życiu społecznym, postawą i zachowaniami. Oto panie, które zmieniają świat - w dosłownym tego słowa znaczeniu.