• Armia polskich urzędników obsługuje fundusze europejskie
  Największe zatrudnienie jest przy obsłudze programu Kapitał Ludzki.
 • Euro
  Na liście 50 największych beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z którego łącznie skorzystało już prawie 8 tys. podmiotów, jest zaledwie 11 firm prywatnych. Reszta to ministerstwa, uczelnie, fundacje, instytuty badawcze, urzędy i spółki zależne od państwa i jego agend.
 • Euro
  Od 2014 r., czyli obowiązywania nowego budżetu UE, Mazowieckie nie będzie już sklasyfikowane jako region mniej rozwinięty i przejdzie do grupy rozwiniętych. To ważne rozróżnienie. Zależy od niego, ile pieniędzy popłynie do województwa.
 • Polscy rolnicy się bogacą
  Polska wieś szybko się bogaci za sprawą unijnych pieniędzy otrzymywanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej - wynika z raportu Polska Wieś 2012. Od 2004 r. do 2010 r. dochód w rolnictwie wzrósł dwukrotnie w porównaniu z okresem przed akcesją.
 • Polska kolej stoi w miejscu
  Dlaczego polska kolej jest niedofinansowana? Bo nie potrafi wykorzystać pieniędzy. Z 20 miliardów złotych unijnego dofinansowania kolejarze wykorzystali tylko... 1 procent tej kwoty.
 • Europejski Bank Centralny we Frankfurcie nad Menem
  Za pieniądze z unijnych dotacji na wsiach powstało już 1600 świetlic i domów kultury, a także ponad tysiąc obiektów sportowych, placów zabaw i miejsc rekreacji. Organizacje pozarządowe alarmują, że 90 proc. z nich stoi pustych.