• Posiedzenie Sejmu
    Sejm uchwalił prezydencką ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Borys Budka, minister sprawiedliwości wyraził przekonanie, że po wejściu ustawy w życie znacząco skróci się czas rozpatrywania spraw przez Trybunał Konstytucyjny. Obecnie średni czas oczekiwania wynosi 19 miesięcy.