• dopalacze
    Główny Inspektor Sanitarny kolejny raz opublikował ostrzeżenie przed niebezpiecznymi substancjami zawartymi w dopalaczach. - Użycie dopalacza z furanylfentanylem może doprowadzić do zgonu z powodu nagłego zatrzymania oddechu - ostrzega GIS.
  • Nastolatka w depresji
    W czasie wakacji rodzice powinni zachować szczególną czujność i bacznie obserwować dzieci. Czas wypoczynku, często spędzany poza domem, może być okazją do podejmowania przez młodzież ryzykownych zachowań, na przykład kontaktu z dopalaczami - podkreśla Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz.